Boekingsvoorwaarden

Welkom op de website van de Bamboo Lodge,

Als u een reservering doet bij Bamboo Lodge via een van onze digitale kanalen zoals onze website, mobiele website of app (onze ‘Site’), zijn deze boekingsvoorwaarden (‘Boekingsvoorwaarden’), samen met alle andere geschreven informatie die we onder uw aandacht brachten voordat we uw reservering bevestigden, van toepassing.

Lees deze Boekingsvoorwaarden zorgvuldig door. Ze geven uitleg over een aantal belangrijke zaken, en beschrijven onze respectieve rechten en plichten.

In deze Boekingsvoorwaarden verwijzen ‘u’ en ‘uw’ naar de eerstgenoemde persoon op de reservering alsmede personen namens wie de reservering is gedaan. De Site is eigendom van en wordt geëxploiteerd door Stichting Bamboo Lodge, Suikerlaan 4, 9743DA, Groningen, Nederland (‘wij’, ‘ons’, ‘onze’), en als u een reservering doet, is uw boeking bij ons.

Door een reservering te doen, gaat de eerstgenoemde persoon op de reservering namens alle personen vermeld in de reservering ermee akkoord dat:

hij/zij deze Boekingsvoorwaarden heeft gelezen en de bevoegdheid om en ermee akkoord gaat erdoor gebonden te zijn;
hij/ zij toestemming geeft voor ons gebruik van informatie in overeenstemming met ons Privacybeleid;
hij/zij ouder is dan 18 jaar en bij het plaatsen van een bestelling van diensten met leeftijdsbeperkingen verklaart dat hij/zij en alle leden van de gezelschap de gepaste leeftijd hebben om deze diensten te kopen; en
hij/zij de financiële verantwoordelijkheid aanvaardt om de reservering te betalen namens alle personen vermeld in de reservering.
hij/zij beseft dat het betreden van de Bamboo Lodge op eigen risico geschied.
1. Reserveren

Volg de instructies op de Site om bij ons te reserveren. Om uw reservering te bevestigen, dient u de gegevens van uw creditcard of betaalkaart te vermelden.

Controleer of de gegevens van uw reservering kloppen voordat u uw reserveringsaanvraag indient. We zijn niet aansprakelijk voor enige vertraging of niet-nakoming van uw reservering als u ons onjuiste informatie geeft.

Uw reservering is bevestigd en er komt een bindende overeenkomst tot stand tussen u en ons zodra we u een bevestiging hebben gestuurd met en geldig bevestigingsnummer als bevestiging van uw reservering. Als u na ontvangst van mening bent dat bepaalde gegevens op de bevestiging onjuist zijn of u wilt dat er wijzigingen worden aangebracht, moet u onmiddellijk contact met ons opnemen aangezien het niet mogelijk is later wijzigingen aan te brengen.

We behouden het recht naar eigen keuze een reservering te weigeren en te weigeren een bevestiging te verstrekken.

2. Uw reservering betalen

Bij de Bamboo Lodge kunt u contant of met creditcard/betaalkaart betalen.

Afhankelijk van het soort boeking kan op het moment van boeken een volledige vooruitbetaling van het reserveringsbedrag worden verlangd. Het volledige reserveringsbedrag kan op elk moment tussen de boeking en de incheckdatum van uw creditcard/betaalkaart worden afgeschreven.

Als u uw reservering nog niet volledig hebt betaald tijdens uw boeking, moet u het volledige bedrag betalen bij aankomst in het hotel.

Als we alle verschuldigde betalingen niet volledig en op tijd ontvangen, hebben wij het recht aan te nemen dat u uw reservering wilt annuleren. In dit geval hebben wij het recht alle bedragen die op die datum zijn betaald of moeten worden betaald, te houden, en u dient de annuleringskosten te betalen die we u bij de boeking hebben vermeld.

Betalingen voor alle eventuele extra’s (bijv. minibars, extra maaltijden) moeten rechtstreeks aan het hotel worden gedaan voordat u uitcheckt.

3. Prijzen

De prijs van uw reservering en de voorwaarden waartegen de betaling, wijzigingen en annuleren zijn gedaan, hangen af van uw kamer, boekingstype en andere factoren, en bij het boeken wordt u op de hoogte gebracht van deze voorwaarden. Merk op dat alle tarieven afhangen van beschikbaarheid.

Onze prijzen zijn ‘dynamisch’ en worden opgesteld door ons afhankelijk van onze boekingsschema’s, en verschillen daardoor afhankelijk van vraag en aanbod. De prijs van uw reservering wordt bevestigd op het moment van boeken en wordt niet aangepast in het geval van wisselkoersfluctuatie tussen dat datum waarop u uw verblijf hebt geboekt en uw aankomstdatum. U moet altijd de prijs controleren op het moment van boeking.

Tenzij anders vermeld op de Site, is de prijs exclusief extra services (ontbijt, halfpension, volpension etc.). Toeristenbelasting, vermeld op de pagina met tarieven, moet rechtstreeks aan het hotel worden betaald met uitzondering van online vooruitbetalingen waarin dit bedrag is inbegrepen.

Prijzen hangen ook af van de valuta die u hebt gekozen als betaling en van koersverschillen. Omrekening in buitenlandse valuta wordt vermeld als indicatie maar is niet-contractueel. Alleen de valuta die wordt bevestigd op de reservering wordt gegarandeerd (als deze valuta verschilt van de valuta die wordt gebruikt in de Bamboo Lodge, mogelijke wisselkosten blijven de verantwoordelijkheid van de klant). Als een tarief vermeldt dat de betaling moet worden gedaan bij aankomst bij of vertrek van de Bamboo Lodge, en de valuta van de klant niet dezelfde is als die van de Bamboo Lodge, kan het tarief dat wordt afgeschreven door de Bamboo Lodge verschillen van het tarief dat werd vermeld toen de reservering werd gedaan, vanwege een mogelijk verschil tussen de wisselkoers op de datum van reservering en de data van het verblijf in het hotel.

We behouden het recht om fouten te corrigeren in zowel geadverteerde als bevestigde prijzen. Dit doen we zodra we op de hoogte raken van de fout.

De prijs van onze bevestigde reservering is te allen tijde onderhevig aan de correctie van fouten en wijzigingen voortvloeiend uit overheidsoptreden zoals wijzigingen in belasting of andere wijzigingen opgelegd door de overheid, en wijzigingen in de wisselkoersen van valuta. We behouden het recht om verhogingen van de prijs van uw reservering als resultaat hiervan aan u door te berekenen.

Bepaalde aanbiedingen die op internet beschikbaar zijn, worden uitsluitend op internet verkocht, d.w.z. op afstand en in geen geval aan de balie van de Bamboo Lodge.

4. Nauwkeurigheid

We streven ernaar te garanderen dat alle informatie en prijzen op zowel onze Site als in ons marketingmateriaal nauwkeurig zijn. Er kunnen echter soms wijzigingen en fouten optreden en we behouden het recht om in dit geval prijzen en andere gegevens te corrigeren. U dient de huidige prijs en alle andere gegevens m.b.t. uw gekozen reservering controleren voordat u boekt.

5. Wijzigingen van uw kant

Indien u wijzigingen wilt aanbrengen aan uw bevestigde reservering, moet u de procedure volgen die staat vermeld in uw boekingsbevestiging. Hoewel we ons best doen u te helpen, betreuren we het dat we niet altijd kunnen voldoen aan uw verzoeken tot wijziging. Als er wijzigingen kunnen worden uitgevoerd, bent u aansprakelijk voor de betaling van eventuele extra kosten die we daarvoor maken. Zie tevens specifieke voorwaarden die u op het moment van boeken zijn meegedeeld.

6. Annulering van uw kant

Indien u uw bevestigde reservering wilt annuleren, moet u de procedure volgen die staat vermeld in uw boekingsbevestiging.

Merk op dat bepaalde reserveringen niet te restitueren zijn in het geval van annulering indien de reservering eenmaal is bevestigd. Als de reden voor uw annulering wordt gedekt door de voorwaarden van uw verzekeringspolis, kunt u deze kosten terugvragen.

Voor groepsboekingen waarbij de gehele locatie of een overgroot deel daarvan wordt afgehuurd geld dat u bij het annuleren van uw boeking niet altijd het gehele bedrag terug kunt krijgen.

Hieronder vind u een overzicht van de restitutie percentages afhankelijk van de tijd tussen de geplande boeking en de tijd van annulering.

Annulering 7 dagen of korter voor de boekingsdatum: 0% restitutie.
Annulering 14 dagen of korter voor de boekingsdatum: 25% restitutie.
Annulering 21 dagen of korter voor de boekingsdatum: 50% restitutie.
Annulering 21 dagen of langer voor de boekingsdatum: 100% restitutie.
7. Verkorting

Als u beslist uit te checken voordat dat verplicht is, kunnen we de kosten van de ongebruikte resterende tijd van uw reservering niet terugbetalen, of aansprakelijk zijn voor eventuele extra kosten die u hiervoor maakt. Afhankelijk van de omstandigheden biedt uw reisverzekering wellicht dekking voor verkorting, en we raden u aan om eventuele claims rechtstreeks bij hen in te dienen.

8. Als wij uw reservering annuleren

We mogen uw reservering te allen tijde met onmiddelijke ingang annuleren door u schriftelijk op de hoogte te brengen (inclusief e-mail) als u in gebreke blijft alle kosten m.b.t. uw reservering volledig en tijdig te betalen, of als u anderszins inbreuk maakt op een bepaling van deze Boekingsvoorwaarden. Dat komt naast andere wettelijke rechten en rechtsmiddelen die we hebben als gevolg van uw niet-nakoming van de overeenkomst.

In uitzonderlijke omstandigheden kunnen we genoodzaakt zijn uw reservering te annuleren vanwege ‘overmacht’. Als dit gebeurt, zullen we u zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen, en:

als u reeds hebt betaald, betalen we uw kosten terug; of
als u uw reservering nog niet hebt betaald, hoeft u dit niet te doen.
We betreuren het dat we niet kunnen bijdragen aan eventuele uitgaven of verliezen die u lijdt vanwege een dergelijke verandering of annuleren.

Voor de doeleinde van deze clausule wordt ‘overmacht’ gedefinieerd als elke gebeurtenis die we niet, zelfs niet met inachtneming van alle mogelijke zorgvuldigheid, konden voorzien of vermijden als gevolg waarvan we u uw kamer niet kunnen verschaffen. Deze gebeurtenissen bestaan uit maar zijn niet beperkt tot oorlog, oorlogsdreiging, civiele onrusten, terroristische activiteiten en de gevolgen van de dreiging van zulke activiteiten, oproer, handeling van een regering of andere nationale of lokale autoriteit inclusief havenautoriteiten, arbeidsconflict, afsluiting, natuurrampen of nucleaire rampen, brand, chemische of biologische rampen en ongunstige weers-, zee-, ijs- en rivieromstandigheden en dergelijke gebeurtenissen buiten onze invloed.

9. Verzekering

We raden u sterk aan een persoonlijke reisverzekering af te sluiten voor alle leden van uw gezelschap. Het is uw verantwoordelijkheid te garanderen dat de verzekeringsdekking die u koopt, past bij uw persoonlijke behoeften Wij controleren geen verzekeringspolissen.

10. Speciale verzoeken

Als u speciale verzoeken hebt, moet u ons hiervan op de hoogte brengen als u uw reservering doet. Hoewel we ernaar streven alle redelijke verzoeken te respecteren, betreurt het ons dat wij niet kunnen garanderen dat aan elk verzoek wordt voldaan tenzij we u schriftelijk specifiek hebben bevestigd dat dit zal worden gedaan. Het feit dat een speciaal verzoek is vermeld op uw bevestiging of andere documenten, is geen bevestiging dat er aan het verzoek wordt voldaan. Het niet voldoen aan een speciaal verzoek is geen schending van de overeenkomst door ons tenzij het verzoek specifiek is bevestigd. We aanvaarden geen reserveringen die afhankelijk zijn van het voldoen aan een speciaal verzoek.

11. Handicaps en medische problemen

Als u of iemand uit uw gezelschap een medisch probleem of handicap heeft die van invloed kan zijn op uw verblijf, breng ons dan hiervan op de hoogte voordat u reserveert zodat we advies kunnen geven over de geschiktheid van de gekozen kamer. In elk geval moet u alle gegevens schriftelijk vermelden als u reserveert. Als het hotel zich redelijkerwijs onbekwaam voelt om op een gepaste manier te voldoen aan de specifieke behoeften van de betrokkene, behouden wij het recht om de reservering af te wijzen, of, als niet alle gegevens worden vermeld bij het boeken, deze te annuleren als we op de hoogte raken van deze gegevens. Houd u er rekening mee dat De Bamboo Lodge locatie niet rolstoelvriendelijk is.

12. Klachten

Als u tijdens uw verblijf een klacht wilt indienen, moet u de betreffende Bamboo Lodge manager ogenblikkelijk op de hoogte brengen, die ernaar zal streven orde op zaken te stellen. Als de klacht niet kan worden opgelost en u door wilt gaan met uw klacht, moet u een formele schriftelijke verklaring van uw klacht bij ons indienen via info@bamboolodge.nl binnen 7 dagen na het eind van uw verblijf, waarbij u uw reserveringsnummer vermeldt alsmede alle andere relevante informatie. Hierdoor kunnen wij uw problemen snel identificeren en u sneller antwoorden. Het niet volgen van de procedure die wordt beschreven in deze bepaling kan van invloed zijn op onze capaciteit en de capaciteit van de eventueel betrokken leverancier om uw klacht te onderzoeken, en is van invloed op uw rechten onder deze overeenkomst.

Als u nog steeds van mening bent dat uw klacht niet is opgelost en u woont in een EU-lidstaat, kunt u zich ook wenden tot het Europees platform voor onlinegeschillenbeslechting op ec.europa.eu/consumers/odr/.

13. Gedrag

Als u reserveert, aanvaardt u de verantwoordelijkheid voor schade of verlies veroorzaakt door u of een lid van uw gezelschap. Volledige betaling voor zulke schade of zulk verlies moet op dat moment rechtstreeks aan de Bamboo Lodge worden betaald. Als u in gebreke blijft dat te doen, bent u verantwoordelijk voor het oplossen van alle klachten die vervolgens tegen ons worden ingediend (alsmede voor uw eigen volledige proceskosten en die van de andere partij) als gevolg van uw daden. De Bamboo Lodge behoudt het recht om uw verblijf of dat van enig ander lid van uw gezelschap te beëindigen vanwege wangedrag, indien zij dit redelijkerwijs gepast vindt. Er zal geen restitutie worden gegeven. Bovendien zijn wij niet enigszins verplicht om compensatie te betalen of kosten of uitgaven te vergoeden die u moet maken als gevolg van de beëindiging van uw verblijf.

Onze Huisregels zijn onderdeel van deze boekingsvoorwaarden en kunnen worden gevonden op onze website.

14. Onze aansprakelijkheid

Wij zijn niet aansprakelijk en zullen u geen vergoeding betalen voor enig letsel, ziekte, overlijden, verlies, schade, uitgaven, kosten of andere klachten als resultaat van:

de handeling(en) en/of het nalaten van de betrokkene(n);
de handeling(en) en/of het nalaten van een derde partij die niet verbonden is met de bepalingen van de accommodatie waarvoor een overeenkomst is aangegaan en die onvoorspelbaar of onvermijdelijk waren;
ongebruikelijke of onvoorziene omstandigheden buiten onze controle, waarvan de gevolgen zelfs niet konden worden vermeden als alle noodzakelijk zorg zou zijn betracht; of
een gebeurtenis die we zelfs niet met de grootste zorgvuldigheid hadden kunnen voorzien of voorkomen.
We beperken het compensatiebedrag dat we aan u dienen te vergoeden als we om welke reden dan ook aansprakelijk worden bevonden, als volgt:

(a) verlies van en/of schade aan bagage of persoonlijke bezittingen en geld of klachten aangaande ziekte: het maximale bedrag dat we u moeten betalen in verband met deze klachten is het bedrag dat overeenkomt met het volledige bedrag op uw verzekeringspolis dat van toepassing is op dit soort verlies per persoon, aangezien u geacht wordt een gepaste verzekering te hebben gesloten om dergelijke verliezen te dekken.

(b) Klachten die niet vallen onder (a) hierboven en waarbij geen sprake is van letsel of overlijden: het maximale bedrag dat we u dienen te betalen met betrekking tot deze klachten is het bedrag dat door of namens de betrokkene(n) in totaal wordt betaald. Dit maximale bedrag dient alleen betaald te worden als u totaal geen profijt hebt gehad van uw boeking.

Wij aanvaarden onze aansprakelijkheid onder deze bepaling op voorwaarde dat u elke klacht volledig in overeenstemming met de klachtenprocedure zoals beschreven in deze voorwaarden bij ons indient.

Als er een betaling wordt gedaan, moet(en) de perso(o)n(en) die deze ontvangt (en hun ouder of voogd indien jonger dan 18 jaar) ons of onze verzekeraars tevens alle rechten toewijzen die ze hebben om een derde partij te vervolgen, en moeten ons en onze verzekeraars alle redelijkerwijs benodigde hulp bieden.

Merk op dat we geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade, verlies of uitgaven of andere bedragen van enigerlei aard: (a) waarvan wij, op basis van de informatie die u ons had verstrekt aangaande uw boeking voordat wij deze aanvaardden, niet hadden kunnen voorzien dat u deze zou oplopen of dat deze zich zou voordoen als we onze overeenkomst met u zouden verbreken; of (b) met betrekking tot enige zaak.

We aanvaarden geen verantwoordelijk voor diensten of faciliteiten die geen onderdeel uitmaken van onze overeenkomst met u. Excursies of andere tours die besluit te boeken of waarvoor u betaalt tijdens uw verblijf in de Bamboo Lodge, maken geen deel uit van uw contractuele afspraken met ons.

Foto’s op de Site zijn niet contractueel. Hoewel alles in het werk wordt gesteld om ervoor te zorgen dat foto’s, grafische afbeeldingen en tekst ter illustratie van de Bamboo Lodge een zo nauwkeurig mogelijk indruk van de accommodatie bieden, kunnen er verschillen optreden, in het bijzonder als gevolg van veranderd meubilair of mogelijke renovaties.

Hyperlinks in de boekingsinformatie kunnen gelinkt zijn aan andere sites dan de Site en we aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze websites of de diensten die erop worden aangeboden.

15. Geschillen

Gasten moeten eerst contact opnemen met de Bamboo Lodge in een poging om het geschil minnelijk te beslechten. Als er binnen 60 dagen geen minnelijke schikking is getroffen, kunnen gasten rechtstreeks contact opnemen met ons hoofdkantoor, door een e-mail te sturen naar info@bamboolodge.nl

16. Toepasselijk recht & bevoegde rechter

Onverminderd dwingende beschermende bepalingen die van toepassing zijn in het land van uw woonplaats, gaan beide partijen ermee akkoord dat deze Boekingsvoorwaarden en overeenkomsten waarop ze van toepassing zijn, in alle opzichten worden beheerd door de Nederlandse wet, en dat elk geschil alleen wordt behandeld door de rechtbanken in Nederland.

17. Aanpassing van de Boekingsvoorwaarden

We kunnen deze Boekingsvoorwaarden te allen tijden aanpassen en/of aanvullen. In dit geval zetten we de nieuwe versie van de Boekingsvoorwaarden online. Ze zullen automatisch en met onmiddellijke ingang op alle klanten van toepassing zijn.

18. Huisregels

Onze huisregels zijn van toepassing op deze boekingsvoorwaarden. U kunt deze vinden op onze website www.bamboolodge.nl en in uw accommodatie zelf.

nl_NLDutch